ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล


 แนวคิดโครงการ 

 

              เป็นอีกหนึ่งในโครงการแห่งความภาคภูมิใจที่ทางบริษัทตั้งใจที่จะนำเอาพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย์   มาใช้ในพื้นที่ สวนสาธารณะ  รวมไปถึงการนำนวัตกรรม  ของการลดความร้อนในตัวบ้าน เพื่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยนำเอาระบบ  Active  Airflow  นวัตกรรมเพื่อบ้านเย็น  มาให้กับลูกค้า  ซึ่งถือเป็นโครงการแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    *นวัตกรรม Actice Airflow ที่นำมาใช้ในโครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

 

  

 

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.012085